Prašymų formos

Asmenų prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus priimami pareiškėjui atvykus į valstybės archyvą, siunčiami paštu, per pasiuntinį ar įgaliotą atstovą.

 

Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

 

Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu ar čekiu, atskirais atvejais – grynaisiais pinigais archyve.

Archyvo atsiskaitomoji sąskaita:

AB ,,Swedbank“

LT097300010002457195

Archyvui siunčiamas ar tiesiogiai pateikiamas pasirašytas prašymas ir mokėjimo čekis.

  

Lietuvos centrinio valstybės archyvo
prašymų formos

 

   
Prašymas išduoti darbo stažą (iki 1940 m.) patvirtinančius dokumentus

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti gyvenimo Lietuvoje faktą ir šeimos sudėtį patvirtinančius dokumentus   

 WORD

 PDF

 

 Request to issue documents confirming the fact of living in Lithuania and the composition of the family.   

 WORD PDF

  
Prašymas išduoti išvežimo darbams į Vokietiją faktą patvirtinančius dokumentus

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti pilietybę patvirtinančius dokumentus

 WORD

 PDF

         
An application for proof of citizenship

WORD

PDF

   
Prašymas išduoti šeimos perkėlimo 1941 m. iš Lenkijos Suvalkų apskrities į Lietuvos teritoriją faktą patvirtinančius dokumentus  

 WORD

 PDF

   
Prašymas išduoti turėtą nekilnojamąjį turtą patvirtinančius dokumentus

 WORD

 PDF


An application for a proof on owned realty

WORD

PDF

    

Prašymas išduoti pažymą apie nacionalinio filmo priėmimą

WORD

 

PDF

 

Prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais

WORDPDF

 

Prašymas išduoti dokumentus 

 WORD PDF

 

Prašymas pagaminti (patvirtinti) dokumentų kopijas

WORD

PDF

      

Prašymas leisti fotografuoti dokumentus   

WORD

 PDF

   
Laisvos formos prašymas   

 WORD

PDF

   
Free-form application

 WORD

PDF

 

Atnaujinimo data: 2023-12-07