Jei Lietuvos centriniame valstybės archyve susidūrėte su korupcijos atvejais, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti archyvo direktoriui Daliui Žižiui el.p. [email protected], telefonu +370 5 247 7811, arba tiesiogiai atvykus į archyvą.

Už korupcijos prevenciją Lietuvos centriniame valstybės archyve atsakingos direktoriaus pavaduotoja Sigita Baranauskienė, el.p. [email protected], tel. +370 5 247 7813, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė, el. p. [email protected], tel. +370 5 247 7811, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kargertaitė, el.p. [email protected], tel. +370 5 247 7800.

Archyvas užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Pranešėjai, nurodę savo kontaktus, nustatytąja tvarka informuojami apie pranešimo gavimą ir jo nagrinėjimo rezultatus. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Dėl korupcijos ir kitų piktnaudžiavimo atvejų taip pat galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą visą parą „Pranešk STT“ linijos telefonu+370 5 266 3333, el. paštu [email protected] arba užpildyti pranešimo formą Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

  

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

 

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL
TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI
SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR
EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinimo data: 2024-03-29