Lietuvos centrinio valstybės archyvo tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis 

 

 

 

Valstybės tarnautojai 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

2023-12-31

2023 m. IV ketv.

 

2024 m. I4 ketv.

Direktorius

1neskelbiama*neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojai

23629,384407,77

Patarėjai

51836,064190,83

Skyrių vedėjai

72295,372002,05

Vyriausieji specialistai

22016,452403,76

 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius 

2023-06-30

2023 m. IV ketv.

2024m. I ketv.

Skyrių vedėjai

42072,602269,73

Patarėjai

31331,311850,79

Vyriausieji specialistai

411316,981565,53

Vyresnieji specialistai

271320,561572,02

Specialistai

251317,781489,23

Darbininkai

10936,31971,94

  

 * pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, 22.3 papunktį. 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-15