Archyvaro garbės ženklas

 

Archyvaro garbės ženklu apdovanojami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos bei valstybės archyvų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, siekiant juos pagerbti valstybinių švenčių, archyvarų profesinės šventės – Tarptautinės archyvų dienos, įstaigos ar asmeninių jubiliejų, kitomis išskirtinėmis progomis.

Archyvaro garbės ženklu darbuotojai gali būti apdovanoti:

  • už ilgametį ir nepriekaištingą darbą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje ar valstybės archyvuose, kai bendras darbo stažas valstybinės archyvų sistemos įstaigose sudaro ne mažiau kaip 20 metų;
  • už pasišventimą profesijai, išskirtinius nuopelnus bei pasiekimus dokumentų ir archyvų valdymo, naudojimo ir administravimo srityje.

 

ŠIUO METU ARCHYVARO GARBĖS ŽENKLU YRA APDOVANOTI

 

Dalius Žižys

 

Vygintas Medeiša

 

Ramutė Vaikšnoraitė

 

Danutė Paužienė

 

 

Valerija  Jusevičiūtė

 

Sigita Baranauskienė 

 

Jūratė Katilienė

 

Inga Vizgirdienė

 

Gražina Baranauskienė 

 

 Larisa Dmuchovskaja

 

Atnaujinimo data: 2023-12-08