Vadovo užduotys 2024 m.:

 

  1. Užtikrinti archyvo 2024 m. veiklos plane numatytų užduočių įvykdymą ne mažiau nei 96 proc.
  2. Siekiant palengvinti vartotojams prieinamumą prie archyvinių dokumentų turinio,  padidinti archyve saugomų dokumentų skaitmeninimo apimtis 20 proc. lyginant su praėjusias metais.
  3. Siekiant didinti archyvo ir saugomų dokumentų žinomumą visuomenėje, padidinti parengtų parodų, pravestų edukacinių užsiėmimų, paskaitų, straipsnių kiekį 20 proc. lyginant su praėjusias metais.
  4. Padidinti priimtų netvarkytų archyvinių dokumentų sutvarkymo ir įrašymo į Nacionalinio dokumentų fondo apskaitą apimtis 10 proc. lyginant su praėjusias metais.

Atnaujinimo data: 2024-03-07