Kitos paslaugos

Archyvas nagrinėja socialinius teisinius paklausimus ir saugomų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymėjimus apie piliečių turėtą nekilnojamąjį turtą, pilietybę, šeimos sudėtį, atvežimą iš Rusijos darbams karo metais, išvežimą darbams į Vokietiją, kalinimą Vilniaus, Kauno, Šiaulių getuose; taip pat apie darbo stažą (iki 1940 m.), išsilavinimą, tarnybą kariuomenėje, policijoje.
Archyvas daro analogines ir skaitmenines dokumentų kopijas, kompiuteriu restauruoja garso ir foto dokumentus, restauruoja, mikrofilmuoja, kopijuoja, įriša bylas. Darbai atliekami valstybės archyvams ir kitoms įstaigoms.
Dokumentai restauruojami, mikrofilmuojami, bylos įrišamos naudojant Europos standartus atitinkančias technologijas ir medžiagas. 
Archyvo teikiamos dokumentų paieškos, tyrimo ir kopijavimo paslaugos yra mokamos pagal patvirtintą Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir įkainių sąrašą.

Atnaujinimo data: 2023-11-27