LCVA savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, skelbiamais Lietuvos vyriausiojo archyvaro internetinės svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“.

Atnaujinimo data: 2024-03-07