Archyvo veiklos sritys

1.Išsaugoti, tvarkyti ir populiarinti Archyvui priskirtą NDF dalį, kurią sudaro:

1.1. Lietuvoje nuo 1918 iki 1990 metų veikusių valdžios ir valdymo institucijų, centrinių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos dokumentai;

1.2. Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentai, sudarantys NDF ypatingąją dalį;

1.3. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, nevalstybinių organizacijų, asmenų sukurti vaizdo ir garso dokumentai, įskaitant audiovizualinius ir fotografijų kūrinius;

1.4. Archyvo sukurti vaizdo ir garso dokumentai, kuriuose užfiksuoti visuomenei reikšmingi įvykiai ir žmonės;

1.5. valstybės archyvuose saugomų dokumentų mikrofilmai, kitos atsarginės dokumentų kopijos;

1.6. nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduoti dokumentai, iš užsienio valstybių gauti Lietuvos istorinio paveldo ar su Lietuva susiję dokumentai ar jų kopijos, susiję su Nuostatų 7.1.1–1.5 papunkčiuose nustatyta NDF dalies tematika ir laikotarpiu;

2. Užtikrinti prieigą prie dokumentinio kultūros paveldo, formuoti ir stiprinti visuomenės kultūrinį ir pilietinį tapatumą, ugdyti istorinę savimonę.

2.1. organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengiant ir vykdant edukacijos programas;

2.2. rengiant parodas Lietuvoje ir užsienyje, organizuojant seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

2.3. skaitmeninant saugomus dokumentus, užtikrinant jų sklaidą Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ir Archyvo valdomose ar naudojamose skaitmeninėse kolekcijose, rengiant ir vykdant skaitmeninimo projektus.

3.Teikti informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, nagrinėti asmenų prašymus ir skundus.

4. Vykdyti Lietuvos kino archyvo dokumentų sklaidą valstybės informacinėje sistemoje E-kinas;.

5.Atliekti kitas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje valstybės archyvams nustatytas funkcijas.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-15