Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2021 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2021 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2021 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

1806

Pasvalio gimnazija

1922–1944 m.

154

Sudarytas Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1, į apyrašą įrašyti gimnazijos Pedagogų tarybos ir Ūkio komiteto posėdžių protokolai, klasių žurnalai, mokytojų asmens bylos, mokslo baigimo pažymėjimai, atestatai.

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

 

 

 

 

 

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

124

Lenkijos kariuomenės pulkai

1920 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytas pranešimas 211-ojo savanorių Panemunės ulonų pulko vadovybei.

383

Užsienio reikalų ministerija

1920–1939 m.

96

Į apyrašo Nr. 8 tęsinį įrašytos Lietuvos sutartys su kitomis valstybėmis, jų rengimo, ratifikavimo dokumentai.

656

Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone

1960–1990 m.

11

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašyti dokumentai apie Lietuvos atstovus Vašingtone J. Kajecką, S. A. Bačkį, S. Lozoraitį jaunesnįjį ir jų tarnybinę veiklą, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone veiklos dokumentai.

676

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje

1925–1960 m.,

1990–2000 m.

34

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti dokumentai apie Lietuvos atstovus Prancūzijoje P. Klimą, S. A. Bačkį, Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje veiklos dokumetai;

į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje ir Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje veiklos dokumentai.

930

Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcija

1923–1933 m.

8

Į apyrašo Nr. 4 įrašytos Lietuvos kariuomenės Kūrėjo savanorio medalio komisijos protokolų knygos, Kūrėjo savanorio liudijimų registracijos knyga, Kūrėjo savanorio medalio gavimo bylos, savanorių sąrašai.

1742

Dokumentų kopijų kolekcija

1916–1931 m.

8

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos Ispanijos Vyriausybės ir pasiuntinybių, Lietuvos bei kitų užsienio valstybių diplomatų raštų, notų apie politinę padėtį Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir jos pripažinimą, Lietuvos ir Lenkijos konfliktą, Lietuvos ir Latvijos delegacijų Tautų Sąjungoje veiklą, Lietuvių informacijos biuro Lozanoje išleisto Lietuvos žemėlapio kopijos.

Patobulinti (pertvarkyti) apyrašai

38

Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje

1915–1922 m.

345

Pertvarkytas Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

47

Švietimo departamento Vladislovo Jogailos gimnazija Vilniuje

1921–1922 m.

56

Pertvarkyti Veiklos bylų apyrašai Nr. 1 ir Nr. 3, bei Personalo bylų apyrašas Nr. 2, patobulintos bylų antraštės.

186

Ferdinando Velerio humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje

1918–1934 m.

398

Pertvarkyti Veiklosir mokinių asmens bylų apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, patobulintos bylų antraštės.

188

Juzefo Ignaco Kraševskio mišri humanitarinė gimnazija ir Mišrūs vakariniai suaugusiųjų brandos kursai prie J. I. Kraševskio gimnazijos

1926–1933 m.

142

Pertvarkytas Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

191

Cipos Kliučovos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje

1929–1933 m.

36

Pertvarkytas Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

195

Zofijos Bykovos-Luninos humanitarinė mišri gimazija Vilniuje

1925–1930 m.

20

Pertvarkyti Klasių žurnalų apyrašas Nr. 1 ir Veiklos bylų apyrašas Nr. 2, patobulintos bylų antraštės.

385

Teisingumo ministerija

1922–1942 m.

45

Pertvarkytas Personalo bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

1311

Šakių „Žiburio“ privatinė gimnazija

1918–1940 m.

143

Pertvarkytas Trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-08