Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas

EDUKACINIŲ IR KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

Spausdinti

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2017-10-17 Nr. V9-248

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas

2.

Viešosios paslaugos kodas

1.2.

3.

Versija

V 0.1

4.

Viešosios paslaugos aprašymas

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – Archyvas) kuria edukacines programas, organizuoja edukacinius renginius, pamokas, mokomuosius pažintinius seminarus moksleiviams ir studentams, veda pažintines ir specializuotas ekskursijas bei kitus renginius išorinei ir vidinei komunikacijai gerinti.

Archyvas taip pat organizuoja Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtų teminių kilnojamųjų parodų eksponavimą kultūros ir švietimo įstaigose visoje Lietuvoje.

Edukaciniai renginiai, pamokos, mokomieji pažintiniai seminarai ir kiti renginiai organizuojami Lietuvos centrinio valstybės archyvo Edukacinėje ir Kino salėse (O. Milašiaus g. 21 ir O. Milašiaus g. 19, Vilniuje). Pagal pageidavimą edukaciniai renginiai ir pamokos gali būti rengiamos Vilniaus miesto švietimo įstaigose.

Pažintinės ir specializuotos ekskursijos pagal pageidavimą gali būti rengiamos archyvo saugyklose bei struktūriniuose padaliniuose (O. Milašiaus g. 21 ir O. Milašiaus g. 19, Vilnius).

Priimamos grupės iki 30 žmonių, moksleivių – klasė.

Edukacinės programos skirtos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, neformalaus ugdymo įstaigų mokiniams. Edukacinių renginių, pamokų dalyviams pasirinktinai pristatomos Archyvo parengtos teminės edukacinės programos.

Mokomieji pažintiniai seminarai skirti Lietuvos aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų, profesinių mokyklų studentams, Trečiojo amžiaus universitetų klausytojams ir kt. Mokomųjų pažintinių seminarų metu dalyviai susipažįsta su Archyvo veikla, funkcijomis, saugomais rašytiniais, vaizdo ir garso bei fotodokumentais, pagal pageidavimą apsilanko dokumentų saugyklose.

Pažintinės ir specializuotos ekskursijos skirtos visiems Lietuvos istorija, Archyvo veikla ir saugomais dokumentais besidomintiems asmenims. Pažintinių ekskursijų metu susipažįstama su archyvo darbu, saugomais rašytiniais dokumentais, nuotraukomis, klausoma garso įrašų, aplankomi įvairūs archyvo struktūriniai padaliniai, archyvo Kino salėje demonstruojamas filmas.

4.

Viešosios paslaugos aprašymas 

Ekskursijos, renginiai, kilnojamųjų parodų eksponavimai organizuojami pateikus prašymą žodžiu (tiesiogiai atvykus į Archyvą ar telefonu) arba raštu (tiesiogiai atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais).

5.

Viešosios paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys

6.

Viešosios paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama neelektroninėmis priemonėmis

7.

Viešosios paslaugos rezultatas

Edukacinis renginys, pamoka, mokomasis pažintinis seminaras, pažintinė ar specializuota ekskursija, kilnojamųjų parodų eksponavimas bei kitas renginys

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis arba žodinis prašymas

10.

Viešosios paslaugos inicijavimo forma

 

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu)

11.

Viešosios paslaugos teikėjai

Simona Grikšaitė, vyriausioji archyvistė, tel. (8 5) 247 78 00,  el. p. [email protected]

12.

Viešosios paslaugos vadovas

Džiuginta Kasiulaitienė, Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 247 78 02,  el. p. [email protected]

13.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Viešoji paslauga teikiama nemokamai

14.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Edukacinių renginių, pamokų trukmė – 1 val., mokomųjų pažintinių seminarų ir pažintinių ekskursijų trukmė 2–3 val., kitų renginių –  pagal susitarimą

15.

Viešosios paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

Viešoji paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

16.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas registruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

 

Viešosios paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

Atnaujinimo data: 2023-10-26